Döküm

Döküm
Tema Metalurji şirketi olarak otomotiv, makine, tarım makinaları, enerji, madencilik, inşaat gibi farklı endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kum mikseri, kalıplama hattı, model hattı, döküm ocakları, ısıl işlem fırınları, analiz cihazları ve torna tezgâhları ile 2 kg’dan 2000 kg’a kadar döküm yapıp işleyebilmektedir. İndüksiyon bölümünde ergitilen maden üretim programına göre istenilen analizler doğrultusunda spektrometre cihazında ölçülerek uygun analizlerde yapılmaktadır.

Ergitme

Ergitme bölümünde 1000 kg ve 1500 kg 2 adet pota olmak üzere 600kw indiksiyon ergitme sistemimiz bulunmaktadır. Her ocaktan numune alınarak hem QuiK-Cup termal analiz hem de spektrometrede kimyasal analiz değerlerine bakılmaktadır. Döküme geçmeden önde sıcaklık ölçümü yapılmaktadır.